ZLATOTISAK

Zlatotisak je  poseban proces štampe, pri kojem se, za razliku od sito štampe, dobija visoki sjaj boje na određenom materijalu. Sve to omogućava postizanje efekta trodimenzionalne štampe. Kad je reč o bojama, kao što samo ime kaže, zlatotisak se koristi za zlatnu i srebrnu.

U svakodnevnom životu, zlatotisak ćemo videti na vizit kartama, omotima knjiga, etiketama, diplomama i slično.

Karakteristike

Visok kvalitet otiska – zlatotisak nam kao spejilna tehnika u štamparstvu daje mogućnost veoma postojanog otiska koji će i posle dužeg vremena zadržati isti kvalitet i efekat.

Može se koristiiti na dosta materijala od tvrđeg papira do kartonske ambalaže.

Vrlo često se zlatotiskom postiže mnogo veći efekat nego ofset štampom pa se zbog toga često dešava da je samo zlatotiskom urađena neka ambalaža odnosno pakovanje.