ŠTAMPANJE KNJIGA

Štampanje knjiga je sada deo ponude Štamparije Scero Print. Počeli smo, tačnije, da se bavimo izdavačkom delatnošću. Možemo da Vam ponudimo celokupan proces štampanja knjiga: od dizajniranja korica, preko preloma teksta, do same štampe Vaše knjige u crno beloj varijanti ili koloru.

Na dizajn korica knjige obraćamo posebnu pažnju, jer će Vaši potencijalni čitaoci prvo njih primetiti. Zato je važno da korice dizajnom odmah zapadnu za oko, da naslov knjige i ime pisca budu jasno čitljivi, a da je čitaocima jasno o kom književnom žanru je reč. Za štampu korica možemo da odaberemo parcijalni UV lak kako bismo istakli dizajn ili možda blindruk ili zlatotisak.
Naša preporuka autorima je da izbegnu da dizajn korica rade sami, jer će njihova emotivna poveznost sa sopstvenim delom veoma otežati odabir efikasnog rešenja. Najbolje je da to prepustite stručnim licima kakve zapošljavamo u Štampariji Scero Print.

Prelom knjige obuhvata slaganje teksta, slika i ostalih grafičkih elemenata u prethodno određene štamparske formate. Prelom je obično jednostavan, ali u zavisnosti od Vaših želja i namene knjige može biti i kreativan.
Knjige radimo u ofset štampi, koja je naša specijalnost. Štampamo ih u tvrdom ili mekom povezu. Najčešće se rade u A5 ili B5 formatu, ali nudimo i druge opcije.
Takođe, uz pomoć Izdavačke kuće Scero Print možete dobiti CIP I ISBN broj.

Katalogizacija u publikaciji (CIP – Catalogization In Publication) je jedinstveni zapis koji dobija svaka publikacija. On prikazuje njene osnovne podatke: informacije o delu, izdavaču, godini izdanja, kategoriji kojoj delo pripada, tiražu i ISBN broj.

Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN – International Standard Book Number) se sastoji od trinaest cifara i predstavlja jedinstveni broj publikacije standardizovanog formata (kao matični broj naših sugrađana).

Katalogizacije u Srbiji vrši Narodna biblioteka Srbije u Beogradu, a za dela iz Vojvodine Biblioteka Matice Srpske iz Novog Sada.

Takođe treba da znate da se prema Zakonu o PDV-u za štampanje i isporuku monografskih i serijskih publikacija primenjuje snižena poreska stopa od 10%.
Svi ovi faktori utiču na formiranje cene štampanja knjige. Ukoliko imate još pitanja, kontaktirajte Štampariju Scero Print.