ŠTAMPANJE KNJIGA

Štampanje knjiga je deo usluga koje nudi Štamparija Scero Print i možemo Vam pomoći u svim fazama procesa: od dizajniranja korica, preko preloma teksta, do same štampe Vaše knjige u crno beloj varijanti ili koloru.

Na dizajn korica knjige obraćamo posebnu pažnju, jer će Vaši potencijalni čitaoci prvo njih primetiti. Zato je važno da korice dizajnom odmah zapadnu za oko, da naslov knjige i ime pisca budu jasno čitljivi i da čitaoci odmah shvate o kom književnom žanru je reč. Za štampu korica možemo da odaberemo parcijalni UV lak kako bismo istakli dizajn ili možda blindruk ili zlatotisak.
Naša preporuka autorima je da izbegnu da dizajn korica rade sami, jer će njihova emotivna poveznost sa sopstvenim delom veoma otežati odabir efikasnog rešenja. Svakako nam iznesite Vaše zamisli a njihovo oblikovanje i realizaciju je najbolje da prepustite stručnim licima Štamparije Scero Print.

Prelom knjige obuhvata slaganje teksta, slika i ostalih grafičkih elemenata u prethodno određene štamparske formate. Prelom je obično jednostavan ali u zavisnosti od Vaših želja i namene knjige može biti i kreativan.
Knjige radimo u ofset štampi, koja je naša specijalnost. Štampamo ih u tvrdom ili mekom povezu. Najčešće se rade u A5 ili B5 formatu, ali nudimo i druge opcije. Naravno da svi ovi faktori utiču na formiranje cene štampanja knjige pa je najbolje da nas kontaktirate kako biste dobili precizne informacije.

Da li znate da uz našu pomoć možete dobiti CIP I ISBN broj?

Katalogizacija u publikaciji (CIP – Catalogization In Publication) je jedinstveni zapis koji dobija svaka publikacija. On prikazuje njene osnovne podatke: informacije o delu, izdavaču, godini izdanja, kategoriji kojoj delo pripada, tiražu i ISBN broj.

Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN – International Standard Book Number) se sastoji od trinaest cifara i predstavlja jedinstveni broj publikacije standardizovanog formata (kao matični broj naših sugrađana).

Katalogizacije u Srbiji vrši Narodna biblioteka Srbije u Beogradu, a za dela iz Vojvodine Biblioteka Matice Srpske iz Novog Sada.

Takođe se možemo pohvaliti da smo usluge štampanja knjiga proširili osnivanjem izdavačke kuće. Tako sada na jednom mestu možete obaviti sve neophodne aktivnosti vezane za objavljivanje Vaše knjige. Naglasili bismo da Izdavačka kuća Scero Print osim iskusnim piscima želi da pruži šansu i neafirmisanim autorima. Jer možda u nekoj fioci skuplja prašinu novi veliki roman srpske književnosti. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju kontaktirajte Štampariju Scero Print.