PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Naša poslovna filozofija je oduvek bila da dizaniramo proizvode prema specifičnim potrebama klijenata. Naš tim čine ljudi koji se godinama bave ovim poslom, poznavajući celokupan proces od pripreme do štampe.

Pripremu nam možete poslati u sledećim formatima:

Fajlovi i ekstenzije za slanje

Vašu pripremu nam možete poslatu u PDF formatu (press kvaliteta), Ai (Adobe Illustatoru) kao i Corel verziji.

Tekstovi i objekti u pripremi

Sve tekstove u pripremi je potrebno pretvoriti u krive. Time ćemo biti sigurniji da prilikom rada neće doći do pogrešnog iščitavanja korišćenih fontova samim tim otklonićemo mogućnost greške.

Slike u pripremi za štampu

Slike korišćene u pripremi za štampu je potrebno konvertovati u TIF format na rezoluciji ne manjoj od 300dpi.

Naš tim iz pripreme za štampu stoji vam na usluzi i biće dostupan za eventualne korekcije i finalnu doradu pripreme pred štampu.