PROFESIONALNA DORADA

Knigovezačka dorada (ili grafička dorada), odnosno knjigovezačke usluge su sve one operacije i tehnike koje su neophodne za formiranje gotovog grafičkog proizvoda – posle pripreme i štampe. Scero Print d.o.o. je mašinski i kadrovski opremljen da odgovori svim takvim zahtevima.