KARTONAŽA

Kartonažna dorada je proces izrade ambalaže od kartona. Najčešći proizvodi su razne vrste kutija, ambalažnog materijala i slično. Tako se npr. izrada kutije sastoji od izrade alata za štancanje, štancanja, lepljenja i pakiranja gotovih kutija za transport i pakovanje.

Kartonska ambalaža se najčešće izrađuje od hromo kartona, troslojne lepenke i materijala GC1.