IZRADA MEMORANDUMA FIRME

Memorandum firme je sastavni deo vizuelnog identiteta Vaše kompanije. On se često zanemari kada se govori o predstavljanju u javnosti. Kada je lepo dizajniran i kvalitetno odštampan on tokom poslovne komunikacije značajno doprinosi ostavljanju utiska Vaše profesionalnosti i ozbiljnosti. Osnov dizajna memoranduma firme čine logotip Vaše kompanije, njeno ime i osnovni podaci. Od osnovnih podataka najčešće se stavljaju: adresa, kontakt telefon, PIB, matični broj, internet stranica i sl. Memorandum firme se obično štampa na 80 gramskom ofset papiru formata A4 ili A5. Ukoliko naručilac to zahteva on se može odraditi i na drugačijim papirima i formatima, s tim što uvek treba imati na umu da on mora da bude čitljiv i jasan.

Ukoliko niste sigurni kako da to izvedete, Štamparija Scero Print Vam može pomoći oko izrade dizajna memoranduma Vaše firme. Naši iskusni dizajneri će Vam pomoći da odaberete lepo i funkcionalno rešenje za dalju štampu. Iako štampa memoranduma firme zavisi od tiraža, korišćenih materijala i dimenzija, odaberite Štampariju Scero Print jer ćete pored povoljnih cena uvek dobiti i vrhunski kvalitet. Posetite nas da nam lično iznesete svoje zamisli ili nas kontaktirajte.

Memorandumi stamparije Sceroprint