O TIMU

Direktor Sceroprint Stamparije Nenad Serafimovic

NENAD SERAFIMOVIĆ

Direktor

nenad.serafimovic@sceroprint.com

Asistent direktora Sceroprinta Jelena Rapajic

JELENA RAPAJIĆ

Pomoćnik direktora
za finansijske poslove

office@sceroprint.com

Komercijalni direktor Sceroprinta Svetislav Milojkovic

SVETISLAV MILOJKOVIĆ

Komercijalni direktor

ceci@sceroprint.com

Sceroprint Account Manager Sanja Milojkovic

SANJA MILOJKOVIĆ

Account Manager

office@sceroprint.com

Tehnicki direktor Sceroprinta Ivan Savic

IVAN SAVIĆ

Tehnički direktor

ivan.savic@sceroprint.com

Tehnicki direktor Sceroprinta Sasa Ilic

SAŠA ILIĆ

Tehnički direktor

pripremasceroprint@sceroprint.com

Graficki dizajner Sceroprint Milena Zarova

MILENA ZAROVA

Grafički dizajner

pripremasceroprint@gmail.com